Kế Toán Doanh Nghiệp

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế toán doanh nghiệp

Mục tiêu đào tạo của Kế Toán Doanh Nghiệp là sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán
- Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;
- Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;
- Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
- Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế toán doanh nghiệp


Khối lượng kiến thức toàn khóa:135 đơn vị học trình (ĐVHT)
Chuẩn về kiến thức:
- Có kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, và về tư tưởng Hồ Chí Minh và biết vận dụng vào thực tế; có kiến thức về Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Có kiến thức về tin học trong công tác kế toán
- Có kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao
- Có kiến thức cơ bản về toán và các ứng dụng công nghệ thông tin; có kiến thức cơ bản để làm nền tảng cho kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Sử dụng thành thạo hệ thống các phương pháp kế toán như định giá, đối ứng tài khoản, cân đối kế toán, đặc biệt là phương pháp lập, xử lý, kiểm tra, luân chuyển, bảo quản chứng từ kế toán
- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;
- Đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản