Khoa Học Cây Trồng

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Cây Trồng

Chương trình đào tạo ngành Khoa Học Cây Trồng trình độ đại học nhằm đào tạo kỹ sư Khoa Học Cây Trồng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục phát triển trong chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước. Với mục tiêu:
- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, có khả năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng và khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ thông thường. Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về Sinh học, Hóa học và Sinh hóa giúp hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình Sinh học liên quan đến cây trồng
- Kiến thức chuyên sâu về quản lý cây trồng để đạt được năng suất và hiệu quả cao bao gồm kỹ thuật trồng, chăm sóc, biết nhận diện, phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại hại cây trồng, quản lý dinh dưỡng, điều khiển ra hoa và bảo quản sau thu hoạch. Bên cạnh đó có khả năng làm việc theo nhóm, tính tự chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học, biết phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Khoa Học Cây Trồng, đúc kết và hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo
- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc: ở Viện, Trường, các Cơ quan nghiên cứu và giảng dạy, các sở ban ngành và công ty liên quan đến nông nghiệp, cán bộ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Khoa học cây trồng trong các trường, viện, sở ban ngành, trung tâm, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, công ty,…

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Khoa Học Cây Trồng. Tổng số học phần: 75. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 92, số tín chỉ tự chọn: 28)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Cây Trồng


Bao gồm 75 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Thổ nhưỡng B (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Anh văn chuyên môn Trồng trọt (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hóa bảo vệ thực vật B (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Khuyến nông (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Bảo quản sau thu hoạch (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Bệnh cây trồng (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Cây ăn trái (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Cây công nghiệp dài ngày (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Chọn giống cây trồng (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Công nghệ sinh học trong NN (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản