Khoa Học Đất

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Đất

Ngành Khoa Học Đất bao gồm: sinh học, sinh thái và nhiều khoa học khác về Trái Đất và tài nguyên thiên nhiên, giao diện với Địa chất học và Địa lý học, tập trung tìm hiểu, quản lý sử dụng và cải thiện đất và nước, sử dụng Hóa học, Vật lý học, Vi sinh học, Toán học cũng như các công cụ kỹ thuật cao để khám phá, phân tích, giải thích các số liệu kết quả về đất và lập mô hình các quy trình hình thành đất và phong cảnh, kết hợp những quan tâm đối với con người, sản xuất lương thực và môi trường. Ngành Khoa Học Đất đào tạo người kỹ sư Khoa Học Đất và Môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt, có thái độ, kiến thức và kỹ năng chuyên môn về lĩnh vực khoa học đất và môi trường, có khả năng làm việc tốt tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến sản xuất nông nghiệp, môi trường, có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Khoa Học Đất. Tổng số học phần: 69. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 92, số tín chỉ tự chọn: 28)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Đất


Bao gồm 69 môn. Gồm các môn chính như:
- Hoá bảo vệ thực vật B (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Cây trồng đại cương (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Anh văn chuyên môn đất (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Bạc màu & bảo vệ đất đai (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phì nhiêu đất (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- TT.Phì nhiêu đất (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Đánh giá đất (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Quan hệ đất - cây trồng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Luật đất đai và môi trường (Số tiết: 15, gồm LT: 15)
- Sinh thái đất ngập nước (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản