Khoa Học Môi Trường

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Môi Trường

Ngành Khoa Học Môi Trường đào tạo cử nhân Khoa Học Môi Trường có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn, ngoại ngữ, các kiến thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường và các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường. Trang bị các kỹ năng phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường các vùng lãnh thổ, đo đạc và phân tích các thông số môi trường, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động lên môi trường của các hoạt động kinh tế xã hội, quy hoạch môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường,...Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan quản lí, các doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương, các dự án có liên quan tới quản lý, quy hoạch môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Khoa Học Môi Trường. Tổng số học phần: 76. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 92, số tín chỉ tự chọn: 28)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Khoa Học Môi Trường


Bao gồm 76 môn. Gồm các môn chính như:
- Sinh thái học cơ bản (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Luật & chính sách môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Anh văn chuyên môn môi trường (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Cơ sở khoa học môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hệ sinh thái nông nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Thống kê & phép thí nghiệm - MT (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Môi trường&quản lý tài nguyên TN (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Dân số & sức khỏe & môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Sinh thái môi trường ứng dụng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản lý chất lượng môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản