Kinh Doanh Quốc Tế

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Doanh Quốc Tế

Đào tạo cử nhân ngành Kinh Doanh Quốc Tế có kiến thức, kỹ năng, và thái độ chuyên nghiệp nhằm đáp ứng cho nhu cầu xã hội nói chung và cho doanh nghiệp nói riêng trong bối cảnh toàn cầu hóa. Với mục tiêu cụ thể đào tạo cử nhân tốt nghiệp ngành Kinh Doanh Quốc Tế hội đủ các phẩm chất đạo đức và nghiệp vụ sau:
- Có lòng yêu nước và yêu nghề. Có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống văn minh, tác phong công nghiệp và có ý thức rèn luyện sức khỏe để phục vụ ngành nghề
- Có kiến thức cơ bản về cơ chế vận hành của nền kinh tế, hiểu biết luật pháp và chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước
- Có hiểu biết cơ bản về chính sách ngoại thương, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình doanh nghiệp/tổ chức trong xu thế toàn cầu hóa
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và khả năng tiếp thu các kiến thức mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng, và nghề nghiệp chuyên môn. Quan trọng hơn, có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống và làm việc
- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng: làm việc tại các bộ phận kinh doanh, bộ phận quản lý xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, ngân hàng, các cơ quan hàng hải thuộc mọi thành phần kinh tế, có thể tham gia vào các nghiệp vụ kinh tế phù hợp với ngành nghề công tác sau này

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kinh Doanh Quốc Tế. Tổng số học phần: 63. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 91, số tín chỉ tự chọn: 29)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Doanh Quốc Tế


Bao gồm 63 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Kinh tế quốc tế (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Kinh tế đối ngoại (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Quản trị tài chính (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Tài chính quốc tế (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Kinh doanh quốc tế (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Đàm phán kinh doanh quốc tế (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Marketing quốc tế (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Nghiệp vụ ngoại thương (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Đầu tư quốc tế (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Nghiệp vụ ngân hàng (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản