Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường

Kinh Tế Tài Nguyên & Môi trường (TNMT) là một lĩnh vực mới trên thế giới và tương đối xa lạ đối với những nước kém hoặc đang phát triển. Nó bắt đầu xuất hiện ở thập niên 70 và phát triển mạnh trong thập niên 80 - 90 ở các nước phát triển, trở thành một lĩnh vực quan trọng trong việc bảo vệ TNMT và phát triển kinh tế. Chuyên ngành Kinh Tế Tài Nguyên & Môi trường thuộc ngành kinh tế. Với mục tiêu đào tạo:
+ Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh Tế Tài Nguyên & Môi trường có sức khỏe và phẩm chất chính trị tốt
+ Có trình độ chuyên môn cao
+ Thực hiện được các phân tích Kinh Tế Tài Nguyên & Môi trường, có khả năng đánh giá và vận dụng các công cụ quản lý Tài Nguyên & Môi trường

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kinh Tế Tài Nguyên & Môi trường. Tổng số học phần: 66. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 90, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường


Bao gồm 66 môn. Gồm các môn chính như:
- Kinh tế môi trường (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Phân tích & đánh giá tác động môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kế toán đơn vị sự nghiệp (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Phân tích hoạt động kinh doanh (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kinh tế ô nhiễm (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kinh tế vùng (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản lý công nghệ & sản xuất sau TH (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Chuyên đề kinh tế tài nguyên MT (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Định giá tài nguyên môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phân tích lợi ích chi phí (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Thương mại &môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản