Kinh Tế Thủy Sản

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Thủy Sản

Đào tạo Cử nhân Kinh Tế Thủy Sản có kiến thức và nền tảng về kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực Thủy Sản để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL. Có khả năng phán đoán được tình hình phát triển ngành Thủy Sản để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo duy trì và phát triển Kinh Tế Thủy Sản và ổn định môi trường tạo thế mạnh và phát huy tiềm năng ngành Thủy Sản của vùng ĐBSCL. Sau thi tốt nghiệp các bạn học sinh có thể làm việc tại: các cơ quan quản lý ngành Thủy Sản, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về Kinh Tế Thủy Sản, các dự án Thủy Sản trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ Thủy Sản, các cơ sở Thủy Sản.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kinh Tế Thủy Sản. Tổng số học phần: 64. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 94, số tín chỉ tự chọn: 26)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Thủy Sản


Bao gồm 64 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Nông nghiệp đại cương (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Nuôi trồng thủy sản (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Anh văn chuyên môn – QL&KTTS (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Kỹ thuật khai thác thủy sản B (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Kinh tế tài nguyên thủy sản (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Quản lý tổng hợp vùng ven biển (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Kinh tế sản xuất thủy sản (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Quản trị doanh nghiệp thủy sản (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Quy hoạch phát triển thủy sản (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Chế biến thủy sản (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản