Lâm Sinh Đồng Bằng

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lâm Sinh Đồng Bằng

Ở ĐBSCL hệ sinh thái rừng ngập chiếm phần lớn diện tích trong cả nước và đã đóng vai trò quan trọng cho cuộc sống người dân đồng bằng, cho môi trường. Trong thời gian qua, diện tích rừng ở ĐBSCL đã giảm thấp do chiến tranh, cũng như do quản lý và mưu sinh của con người. Tuy nhiên, với vai trò và tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng nói chung và hệ sinh thái rừng ngập đồng bằng nói riêng, chúng ta cần phải tăng cường công tác phục hồi, quản lý và bảo vệ diện tích rừng còn lại cũng như phát triển hệ sinh thái này trong tương lai. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngành Lâm Sinh Đồng Bằng được Trường ĐH Cần Thơ mở ra nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ công việc quản lý và nghiên cứu hệ sinh thái rừng ở vùng đồng bằng, là nhu cầu cần thiết trong giai đoạn hiên tại và tương lai. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp lâm nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp, các cơ quan điều tra rừng và nghiên cứu về lâm nghiệp, các trung tâm khuyến lâm ở trung ương và địa phương.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Lâm Sinh Đồng Bằng. Tổng số học phần: 73. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, số tín chỉ tự chọn: 22)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lâm Sinh Đồng Bằng


Bao gồm 73 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Cây rừng đô thị (Số tiết 45 bao gồm LT: 15, TH: 30)
- Hệ thống nông lâm kết hợp (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Bảo quản & quản lý sản phẩm rừng (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Thuỷ văn LSĐB (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Cây dược liệu (Số tiết 45 bao gồm LT: 15, TH: 30)
- Quản lý & bảo tồn động vật hoang dã (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Khai thác và chế biến gỗ (Số tiết 45 bao gồm LT: 15, TH: 30)
- Khuyến lâm (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Luật lâm nghiệp (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Kỹ thuật lâm sinh (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản