Luật Hành Chính

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Hành Chính

Đào tạo cử nhân Luật Hành Chính có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề thông thường trong lĩnh vực pháp luật. Với mục tiêu đào tạo của ngành Luật Hành Chính:
- Có đầy đủ kiến thức của cử nhân luật về các lĩnh vực pháp luật, có năng lực làm việc tại tất cả các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, văn phòng luật sư, công ty luật, văn phòng công chứng, trung tâm trọng tài thương mại, tư vấn pháp luật
- Sinh viên chuyên ngành Luật Hành chính còn có nhiều thuận lợi hơn khi làm việc trong các cơ quan của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương như: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, ban ngành ở trung ương và sở, phòng ban ở địa phương; cơ quan Công an, Thanh tra, Thuế, Hải quan, Kiểm lâm, Biên phòng, cơ quan quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, các cơ quan tư pháp như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công chứng, Luật sư, Thừa phát lại,...
- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật Hành Chính khi làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng với năng lực thực tiễn thường là nguồn cán bộ quan trọng để được giới thiệu bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, hoặc giữ các chức vụ quản lý

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Luật Hành Chính. Tổng số học phần: 58. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, số tín chỉ tự chọn: 22)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Hành Chính


Bao gồm 58 môn. Gồm các môn chính như:
- Luật Hành chính 1 (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật Hành chính 2 (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật tố tụng hành chính (Số tiết 20 gồm LT: 10, TH: 10)
- Luật Hành chính đô thị (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật hiến pháp 1 (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật hiến pháp 2 (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Tổ chức công sở và nhân sự hành chính (Số tiết 20 gồm LT: 10, TH: 10)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản