Luật Tư Pháp

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Tư Pháp

Bộ môn Luật Tư Pháp là một trong ba Bộ môn trực thuộc Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ. Bộ môn Luật Tư Pháp được thành lập vào tháng 02 năm 2000. Tính đến thời điểm hiện nay (tháng 10/2010) tổng số cán bộ giảng dạy của Bộ môn là 12. Bộ môn Luật Tư Pháp đào tạo Cử nhân Luật có kiến thức sâu và rộng về lĩnh vực tư pháp, khả năng thích ứng cao với quá trình chuyển biến của xã hội. Sinh viên theo học chuyên ngành Luật Tư Pháp sẽ được lĩnh hội các khối kiến thức về pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, bảo đảm nghĩa vụ, pháp luật về hợp đồng dân sự thông dụng, tội phạm học, công chứng,…cũng như những kiến thức cơ bản về điều tra, giám định cho đến việc xét xử: khoa học điều tra hình sự, giám định pháp y, nghiệp vụ Tòa án,…Ngoài ra, sinh viên sẽ được đi sâu nghiên cứu những vấn đề về tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, hôn nhân gia đình, thừa kế,...Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Tư Pháp sẽ thích hợp để làm việc tại các cơ quan tư pháp như: Tòa án, Viện Kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, Đoàn luật sư,…đồng thời sinh viên còn có khả năng làm việc ở các cơ quan khác như: Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp, các Sở, Phòng trực thuộc UBND, cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các công ty, doanh nghiệp,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Luật Tư Pháp. Tổng số học phần: 61. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, số tín chỉ tự chọn: 22)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Tư Pháp


Bao gồm 61 môn. Gồm các môn chính như:
- Luật Hình sự 1 (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật Hình sự 2 (Số tiết: 20, gồm LT: 10, TH: 10)
- Luật Hình sự 3 (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật Hình sự chuyên sâu (Số tiết: 20, gồm LT: 10, TH: 10)
- Tội Phạm học (Số tiết: 20, gồm LT: 10, TH: 10)
- Luật Dân sự 1 (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật Dân sự 2 (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật Hôn nhân và gia đình 1 (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật Tố tụng hình sự 1 (Số tiết: 20, gồm LT: 10, TH: 10)
- Luật Tố tụng hình sự 2 (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật Tố tụng dân sự 1 (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật Tố tụng dân sự 2 (Số tiết: 20, gồm LT: 10, TH: 10)
- Luật So sánh (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Bảo đảm nghĩa vụ (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Pháp luật về sở hữu trí tuệ (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản