Ngành Bảo Vệ Thực Vật

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Bảo Vệ Thực Vật

Ngành Bảo Vệ Thực Vật đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Bảo Vệ Thực Vật, có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực, khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Bảo Vệ Thực Vật. Với mục tiêu cụ thể: người học có hệ thống kiến thức, kỹ năng phát hiện và năng lực nghiên cứu, quản lý, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây hại thực vật để bảo vệ tài nguyên mà trọng tâm là cây trồng (cả trước và sau thu hoạch) đạt hiệu quả kinh tế, bảo đảm an toàn thực phẩm, giữ gìn sự đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới bền vững của Việt Nam.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Bảo Vệ Thực Vật. Tổng số học phần: 71. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 100, số tín chỉ tự chọn: 20)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Bảo Vệ Thực Vật


Bao gồm 71 môn. Gồm các môn chính như:
- Hệ sinh thái nông nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Sinh hóa A (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Di truyền học đại cương (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hóa bảo vệ thực vật A (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Khuyến nông (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Dinh dưỡng cây trồng (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Khoa học đất A (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Khoa học cây trồng (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Côn trùng đại cương (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Côn trùng chuyên khoa (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản