Ngành Chăn Nuôi Thú Y

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Chăn Nuôi Thú Y

Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng đào tạo cử nhân Ngành Chăn Nuôi Thú Y có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:
- Về kiến thức
+ Trình bày được phương pháp tổ chức và thực hiện công việc Chăn Nuôi và Thú Y đối với các loại vật nuôi
+ Vận dụng những kiến thức đã học phát hiện được các bệnh thông thường hay gặp trên các loại vật nuôi khác nhau để có biện pháp phòng chống và điều trị bệnh
- Về kỹ năng
+ Sử dụng thành thạo được các phương tiện phục vụ trong Chăn Nuôi và Thú Y
+ Chọn giống, tổ hợp thức ăn chẩn đoán được bệnh thông qua triệu chứng lâm sàng
+ Sử dụng được các loại thuốc văcxin thông dụng trên thị trường để phòng và trị bệnh cho vật nuôi
+ Có khả năng tự tổ chức, quản lý, chăn nuôi theo quy mô gia đình, trang trại
- Về thái độ
+ Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiểu và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực phát triển Chăn Nuôi Thú Y
+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Chăn Nuôi Thú Y. Tổng số học phần: 67. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 94, số tín chỉ tự chọn: 26)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Chăn Nuôi Thú Y


Bao gồm 67 môn. Gồm các môn chính như:
- Chọn giống gia súc (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Cơ thể học gia súc (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Di truyền học động vật (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Xây dựng chuồng trại (Số tiết 30 gồm LT: 30)
- Kiểm nghiệm sản phẩm động vật (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật chăn nuôi - thú y (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Vệ sinh gia súc (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Hệ thống Chăn nuôi (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Khuyến nông (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản