Ngành Chế Biến Thủy Sản

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Chế Biến Thủy Sản

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có lập trường chính trị - tư tưởng vững vàng, có kiến thức và kỹ năng về Chế Biến Thủy Sản, có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực, khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành Chế Biến Thủy Sản. Sau khi hoàn thành chương trình học này người học có hệ thống kiến thức sâu, rộng và kỹ năng thực hành về bảo quản, Chế Biến Thủy Sản, có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và sử dụng trang thiết bị tiên tiến, có năng lực tổ chức điều hành và quản lý sản xuất, quản trị chất lượng và an toàn thực phẩm nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao trong điều kiện phát triển ngành chế biến thuỷ sản bền vững. Sinh viên tốt nghiệp Ngành Chế Biến Thủy Sản có thể đảm nhận việc giám sát, điều hành, quản lý trong các cơ quan quản lý về Chế Biến Thủy Sản, cơ sở đào tạo và nghiên cứu về Chế Biến Thủy Sản, các dự án Chế Biến Thủy Sản trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp/cơ sở Chế Biến Thủy Sản, tự tổ chức sản xuất và kinh doanh Chế Biến Thủy Sản.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Chế Biến Thủy Sản. Tổng số học phần: 57. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 97, số tín chỉ tự chọn: 23)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Chế Biến Thủy Sản


Bao gồm 57 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Bao bì thực phẩm (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Cơ & Nhiệt đại cương (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hóa học thực phẩm thủy sản (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Nguyên liệu thủy sản (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Anh văn chuyên môn - CBTS (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Công nghệ sinh học trong CBTS (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hóa phân tích ứng dụng - CBTS (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Vi sinh thực phẩm thuỷ sản (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Quá trình & thiết bị CNTP (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Đánh giá cảm quan sản phẩm TS (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản