Ngành Cơ Khí Giao Thông

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cơ Khí Giao Thông

Cơ Khí Giao Thông được đào tạo để có thể sản xuất, thiết kế và vận hành hoạt động của xe máy, ô tô, xe buýt, xe tải và các hệ thống thành phần tương ứng. Kỹ sư Cơ Khí Giao Thông có thể tích hợp kiến thức cốt lõi về cơ khí và các vật liệu kỹ thuật cho việc thiết kế và vận hành các hệ thống thiết bị giao thông. Mục tiêu đào tạo của bộ môn kỹ thuật cơ khí của Ngành Cơ Khí Giao Thông:
- Đào tạo kỹ sư có lòng yêu nước, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí lập thân, có sáng tạo, có ý thức rèn luyện sức khoẻ để đảm bảo yêu cầu công tác, có ý thức tổ chức kỹ luật và tác phong sinh hoạt văn minh
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm chức nghiệp
- Có đủ sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công tác
- Có đủ năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước, đặc biệt chú trọng cho vùng Ðồng bằng sông Cửu long
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành của kỹ sư cơ khí chung
- Có khả năng nghiên cứu khai thác, thiết kế, tổ chức thi công và sửa chữa thiết bị cơ khí phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội đa dạng của vùng đồng bằng sông Cửu long
- Có khả năng xây dựng quy trình sửa chữa đại tu cho các thiết bị động lực
- Có khả năng nghiên cứu và sử dụng các thiết bị cơ khí và dây chuyền được tự động hóa
- Có khả năng quản lý kỹ thuật các xí nghiệp cơ khí công nông nghiệp và các nhà máy xí nghiệp có các dây chuyền cơ khí và các xí nghiệp cơ khí giao thông
- Có thể tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật trong thực tế sản xuất, có khả năng vươn lên trình độ học vấn cao hơn

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian theo quy định của Ngành Cơ Khí Giao Thông. Tổng số học phần: 81, tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 100, số tín chỉ tự chọn: 35)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cơ Khí Giao Thông


Bao gồm 81 môn. Gồm các môn chính sau:
- Cấu tạo động cơ đốt trong (Số tiết: 45, gồm LT: 15 và TN: 30)
- Kỹ thuật điều hòa nhiệt độ & thông gió (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Điện công nghiệp (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Kinh tế kỹ thuật (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Lý thuyết ô tô (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Cấu tạo ô tô máy kéo (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Lý thuyết tính toán & thiết kế động cơ đốt trong (Số tiết: 60, gồm LT: 30 và TN: 30)
- Kỹ thuật sửa chữa máy (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Thiết kế ô tô (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Trang bị điện, điện tử trên ô tô - máy kéo (Số tiết: 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản