Ngành Công Nghệ Thực Phẩm

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thực Phẩm

Ngành Công Nghệ Thực Phẩm đào tạo ra kỹ sư Công Nghệ Thực Phẩm có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt, có kiến thức và khả năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Công Nghệ Thực Phẩm, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến công nghệ chế biến thực phẩm. Trong quá trình học, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức thuộc cơ sở ngành (vi sinh thực phẩm, hóa học và hóa sinh học thực phẩm, kỹ thuật thực phẩm, dinh dưỡng, công nghệ sinh học thực phẩm…), khối chuyên ngành (phân tích vi sinh thực phẩm, phân tích thực phẩm, công nghệ chế biến sữa, công nghệ chế biến thịt, công nghệ chế biến lương thực, công nghệ sản xuất bia, nước giải khát…)

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Công Nghệ Thực Phẩm. Tổng số học phần: 68. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 90, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thực Phẩm


Bao gồm 68 môn. Gồm các môn chính như:
- Hóa học thực phẩm (Số tiết 30 gồm LT: 30)
- Thực tập Hoá học thực phẩm (Số tiết 30 gồm TH: 30)
- Vi sinh thực phẩm (Số tiết 45 gồm LT: 45)
- Thực tập Vi sinh thực phẩm (Số tiết 30 gồm TH: 30)
- Hoá sinh học thực phẩm (Số tiết 30 gồm LT: 30)
- Thực tập hóa sinh học thực phẩm (Số tiết 30 gồm TH: 30)
- Đánh giá cảm quan sản phẩm (Số tiết 40 gồm LT: 20, TH: 20)
- Phụ gia trong chế biến thực phẩm (Số tiết 30 gồm LT: 30)
- Vật lý học thực phẩm (Số tiết 30 gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản