Ngành Điện Tử - Điều Khiển Tự Động

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điện Tử - Điều Khiển Tự Động

Chương trình đào tạo Ngành Điện Tử - Điều Khiển Tự Động nhằm trang bị cho sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức khoa học cơ bản toàn diện, kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản để nhanh chóng tham gia vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế quốc dân, phục vụ tốt xã hội và đất nước, có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế, có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn. Sinh viên Kỹ thuật Điện Tử - Điều Khiển Tự Động được trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về điện tử, lập trình, kỹ thuật điều khiển cổ điển và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật điều khiển, tự động hóa vào thực tế sản xuất, đời sống. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Ngành Điện Tử - Điều Khiển Tự Động có được:
- Kiến thức đại cương về các môn Toán, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội
- Kiến thức cơ sở và kiến thức cốt lõi của ngành Kỹ thuật Điện Tử - Điều Khiển Tự Động, phục vụ trong các lĩnh vực ứng dụng công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân
- Kiến thức và kỹ năng chuyên ngành về một trong các hướng chuyên môn (Điều khiển, Tự động hóa xí nghiệp, Tự động hóa quá trình,...)
- Kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: Ngoại ngữ, phương pháp làm việc, khả năng trình bày và giao tiếp,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm. Tổng số học phần: 74, tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 106, số tín chỉ tự chọn: 29)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điện Tử - Điều Khiển Tự Động


Bao gồm 74 môn. Gồm các môn chính như:
- Kỹ thuật điện cho điện tử (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- TT. Kỹ thuật điện cho điện tử (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- TT. Kỹ thuật điện cho điện tử (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Xử lý ảnh (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Thiết kế hệ điều khiển (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Lý thuyết điều khiển tự động (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Cảm biến & chuyển năng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kỹ thuật Robot (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- ĐK giám sát & thu thập dữ liệu (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Điều khiển logic có thể lập trình (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản