Ngành Hoá Dược

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hoá Dược

Ngành Hoá Dược nhằm tạo ra nguồn nhân lực trình độ đại học chuyên sâu trong lĩnh vực Hoá Dược. Đây là đội ngũ nhân lực có phẩm chất chính trị tốt và ý thức phục vụ cộng đồng cao, có đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc sản xuất các loại thuốc và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo Ngành Hoá Dược trình độ đại học nhằm trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhằm phát triển toàn diện, kỹ năng thực hành để có khả năng đảm đương được công tác của một kỹ sư chuyên Ngành Hoá Dược trong việc quản lý và sản xuất chế phẩm của thuốc, có thể đáp ứng được các nhu cầu với sự phát triển của ngành và xã hội. Với các mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức
+ Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của ĐCSVN và tư tưởng HCM để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân
+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo, trình bày văn bản, tính toán và thống kê
+ Có khả năng tiếp cận, sử dụng một số phần mềm thông dụng trong lĩnh vực Hoá Dược, có khả năng khai thác và sử dụng được các dịch vụ cơ bản của Internet trong tìm kiếm và trao đổi thông tin
+ Có kiến thức cơ bản về Toán học, về Khoa học tự nhiên, đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức nâng cao trình độ, học tập ở trình độ cao hơn, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn
+ Sản xuất và phát triển thuốc (các phương pháp sản xuất nguyên liệu làm thuốc, xây dựng công thức, bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông thường)
+ Nắm vững các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, cơ chế tác dụng và quá trình dược động học của thuốc trong cơ thể, nắm vững các quy định về luật dược và những vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng thuốc,...
- Về kỹ năng
+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề: tổ chức thực hiện, quản lý hệ thống thiết bị dụng cụ, hoá chất,...
+ Thực hiện được nghiên cứu quy trình sản xuất thuốc và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất đáp ứng được nhu cầu của thị trường,...
+ Tham gia vào việc đảm bảo được chất lượng thuốc, cung ứng thuốc, một số dụng cụ y tế và mỹ phẩm,...
+ Có khả năng giao tiếp, viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống, tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc,...
- Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp: đảm nhiệm các vị trí công tác trong Công ty sản xuất, kinh doanh Dược Phẩm, Trung tâm kiểm nghiệm Dược Phẩm - mỹ phẩm, kiểm tra giám sát chất lượng Dược Phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Sở Y tế hoặc các cơ sở y tế khác có liên quan tới ngành Hóa Dược,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Hoá Dược. Tổng số học phần: 70. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 94, số tín chỉ tự chọn: 26)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hoá Dược


Bao gồm 70 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Hóa lượng tử đại cương (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hóa học hợp chất thiên nhiên (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hóa sinh học (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hoá dược 1 (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hoá dược 2 (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Dược lý học (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hóa học các quá trình chuyển hóa SH (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Bào chế & Sinh dược học (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Tổng hợp Hóa dược (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Thử nghiệm sinh học (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản