Ngành Hóa Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hóa Học

Hóa Học là một ngành khoa học nghiên cứu cấu trúc, và các tính chất và các biến đổi lý hóa của vật chất mà chúng trải qua. Hóa Học đã phát triển trong thời kỳ chuyển tiếp sang thế kỷ 20 thông qua những nghiên cứu sâu về cấu tạo nguyên tử. Các công trình nghiên cứu này đã mang lại nhiều nhận thức quan trọng về bản chất của sự biến đổi Hóa Học và các liên kết Hóa Học. Các động lực quan trọng khác bắt nguồn từ những khám phá trong vật lý lượng tử thông qua mô hình quỹ đạo điện tử. Chuyên Ngành Hóa Học, trang bị viên những kiến thức đại cương về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, những kiến thức cơ bản về Hóa Học, tiếp cận những trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và kỹ năng thực hành, những kiến thức cơ sở của ngành và bước đầu đi sâu vào chuyên ngành, hình thành và phát triển tư duy nghiên cứu và làm việc độc lập. có khả năng ứng dụng Hóa Học vào giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. Với mục tiêu đào tạo:
- Đào tạo cử nhân Hoá Học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt
- Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên (Toán học, Tin học, Vật lý) và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Hoá Học, các kĩ năng thực hành thực nghiệm cần thiết, phương pháp nghiên cứu và khả năng tư duy sáng tạo trong nghề nghiệp
- Sau khi hoàn thành chương trình học tập, sinh viên có thể đảm đương công tác giảng dạy Hoá Học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông, hoặc làm công tác nghiên cứu tại các viện, trung tâm, các doanh nghiệp hoặc tiếp tục học tập ở các trình độ cao hơn

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Hóa Học. Tổng số học phần: 72. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 94, số tín chỉ tự chọn: 26)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hóa Học


Bao gồm 72 môn. Gồm các môn chính sau:
- Hóa học đại cương 1 (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Hóa Vô cơ 1 Cử Nhân Hóa (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Anh văn chuyên môn hóa học (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Hoá học ứng dụng (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Hóa lượng tử đại cương (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Quá trình & thiết bị CNHH (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Giản đồ pha (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Cơ chế phản ứng hữu cơ (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Phức chất (Số tiết: 30 bao gồm LT: 30)
- Hóa học các hợp chất cơ kim (Số tiết: 15 bao gồm LT: 15)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản