Ngành Kế Toán

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Ngành Kế Toán đào tạo Cử nhân Kế Toán có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, pháp luật, quản trị doanh nghiệp, nắm vững kiến thức chuyên sâu về kế toán, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về Kế Toán trong các doanh nghiệp và các tổ chức, tổ chức và thiết kế hệ thống Kế Toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức, có khả năng làm việc tại các bộ phận Kế Toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức và các công ty tư vấn Kế Toán. Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kế Toán có những khả năng sau:
- Kiến thức
+ Giải thích được nguyên lý căn bản về Kế Toán, thông tin và môi trường Kế Toán, giải thích được những điểm căn bản về chế độ Kế Toán và chuẩn mực Kế Toán, giải thích được quan điểm và nguyên lý căn bản về Kiểm Toán
+ Hiểu những nguyên lý căn bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng, hiểu hệ thống văn bản pháp luật liên quan Kế Toán - Tài chính, hiểu nguyên lý căn bản về kinh tế và quản lý doanh nghiệp
- Kỹ năng
+ Kỹ năng căn bản: sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (đạt trình độ tối thiểu TOEIC 350 hoặc DELF A2), sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập, phân tích và cung cấp thông tin, khả năng tư duy logic, biện chứng, tổng hợp, phân tích và phê phán, khả năng tự học một cách chủ động và độc lập,...
- Kỹ năng chuyên môn: thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin Kế Toán cho một đơn vị, khả năng tính toán, diễn giải và đánh giá các chỉ số tài chính chủ yếu, khả năng lập kế hoạch và thực hiện Kiểm Toán các chu trình và hoạt động chủ yếu trong một đơn vị, khả năng dự báo và dự toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị,...
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác: khả năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả, phong cách làm việc chuyên nghiệp theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán
- Sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc tại các bộ phận Kế Toán, Kiểm Toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty tư vấn, các công ty cung cấp dịch vụ Kế Toán và Kiểm Toán ở các vị trí công việc cụ thể sau: Kế Toán viên, Kiểm Toán viên, Kế Toán tổng hợp, trưởng bộ phận Kế Toán, Kiểm Toán,...
- Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kế Toán Tổng Hợp. Tổng số học phần: 68. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 90, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


Bao gồm 68 môn. Gồm các môn chính như:
- Kế toán ngân sách (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kế toán quản trị 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kế toán tài chính 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kế toán quốc tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Chuyên đề kế toán (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Hệ thống thông tin kế toán 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kế toán chi phí (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kế toán đơn vị sự nghiệp (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kế toán ngân hàng (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kế toán & khai báo thuế (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản