Ngành Kế Toán - Kiểm Toán

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán - Kiểm Toán

Đào tạo Cử nhân Kế Toán - Kiểm Toán có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, pháp luật, quản trị doanh nghiệp, nắm vững kiến thức chuyên sâu về Kế Toán, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về Kế Toán trong các doanh nghiệp và các tổ chức, tổ chức và thiết kế hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức, có khả năng làm việc tại các bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức và các công ty tư vấn kế toán, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, pháp luật, quản lý doanh nghiệp, nắm vững kiến thức chuyên sâu về Kiểm Toán.
Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kế Toán - Kiểm Toán có những khả năng sau:
- Kiến thức
+ Giải thích được nguyên lý căn bản về Kế Toán, thông tin và môi trường Kế Toán
+ Hiểu những nguyên lý căn bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng,...
+ Hiểu nguyên lý căn bản về kinh tế, quản lý và tài chính
+ Hiểu hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến Kiểm Toán.
- Kỹ năng
+ Sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (đạt trình độ tối thiểu TOEIC 350 hoặc DELF A2), sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập, phân tích và cung cấp thông tin.
+ Khả năng tư duy logic, biện chứng, tổng hợp, phân tích và phê phán, khả năng tự học một cách chủ động và độc lập,...
+ Sử dụng công nghệ thông tin để thu thập, xử lý và phân tích thông tin liên quan đến cuộc Kiểm Toán.
+ Khả năng lập kế hoạch, thực hiện các cuộc Kiểm Toán, khả năng phân tích và đưa ra những kết luận phù hợp về những vấn đề về Kiểm Toán dựa trên những cơ sở dữ liệu khác trong một đơn vị
+ Thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin Kế Toán cho một đơn vị
+ Khả năng tính toán, diễn giải và đánh giá các chỉ số tài chính chủ yếu, khả năng lập kế hoạch và thực hiện Kiểm Toán các chu trình và hoạt động chủ yếu trong một đơn vị,...
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
+ Khả năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả.
+ Phong cách làm việc chuyên nghiệp theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Kế Toán và Kiểm Toán.
- Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kế Toán - Kiểm Toán có thể làm việc tại các bộ phận Kế Toán, Kiểm Toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty tư vấn, các công ty cung cấp dịch vụ Kế Toán và Kiểm Toán ở các vị trí công việc cụ thể sau: Kế Toán viên, Kiểm Toán viên, Kế Toán tổng hợp, trưởng bộ phận Kế Toán, Kiểm Toán, cán bộ tư vấn trong lĩnh vực Kế Toán, Kiểm Toán, thuế, hoặc có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Kế Toán và Kiểm Toán

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kế Toán - Kiểm Toán. Tổng số học phần: 67. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 90, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán - Kiểm Toán


Bao gồm 67 môn. Gồm các môn chính như:
- Kế toán ngân sách (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Nghiên cứu marketing (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Phân tích & thẩm định dự án đầu tư (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Tài chính công (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Thanh toán quốc tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thị trường chứng khoán (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thuế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thương mại điện tử (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kế toán quản trị 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kế toán tài chính 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản