Ngành Kinh Tế Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Học

Nhà Kinh Tế Học nghiên cứu các tình huống, điều kiện Kinh Tế của một quốc gia, quốc tế hoặc những đặc trưng riêng của từng ngành, từng vùng, đưa ra các học thuyết, lý thuyết Kinh Tế. Trên cơ sở đó, nhà Kinh Tế Học tư vấn, hỗ trợ các chính trị gia và các nhà sản xuất lập kế hoạch phát triển Kinh Tế sao cho việc sản xuất hàng hóa và dịch vụ cân đối và có hiệu quả nhất và chỉ ra cho họ những điểm mất cân bằng của nền Kinh Tế để có chính sách điều chỉnh. Đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu độc lập và có tính sáng tạo, có kiến thức chuyên sâu, hiện đại về Kinh Tế Học và các lĩnh vực kinh tế ứng dụng, có khả năng vận dụng lý thuyết Kinh Tế để phân tích các tình huống Kinh Tế, có khả năng phân tích các chính sách Kinh Tế, các dự án Kinh Tế. Nhà Kinh Tế Học làm việc trong các tổ chức Kinh Tế, bộ, ngành có liên quan, các viện nghiên cứu, trường đại học, các ngân hàng, công ty bảo hiểm hoặc các tập đoàn Kinh Tế lớn, nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu Kinh Tế, trong các định chế tài chính trong nước và quốc tế, trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong các doanh nghiệp hoặc làm giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng. Nền Kinh Tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và nhu cầu về các chuyên gia kinh tế giỏi giang, nhạy bén để chung tay xây dựng đất nước là rất lớn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kinh Tế Học. Tổng số học phần: 63. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 91, số tín chỉ tự chọn: 29)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Học


Bao gồm 63 môn. Gồm các môn chính như:
- Hệ thống thông tin kinh tế (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kế toán ngân sách (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kinh doanh quốc tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kinh tế năng lượng (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kinh tế nông nghiệp (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kinh tế tài nguyên (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Mô hình toán kinh tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Nghiên cứu marketing (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Phân tích & thẩm định dự án đầu tư (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị hệ thống thông tin (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản