Ngành Kinh Tế Nông Nghiệp

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Nông Nghiệp

Đào tạo Cử nhân Kinh Tế Nông Nghiệp có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, nắm vững các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực Kinh Tế Nông Nghiệp và phát triển nông thôn. Sinh viên sau khi hoàn tất chương trình đào tạo cử nhân Kinh Tế Nông Nghiệp cần đạt được những kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục sau đây:
- Kiến thức
+ Hiểu và nắm vững nguyên lý căn bản về kinh tế và quản lý kinh tế
+ Hiểu và vận dụng được các nguyên lý của kinh tế vào lĩnh vực Nông Nghiệp
+ Có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực Kinh Tế Nông Nghiệp
- Kỹ năng
+ Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
+ Có thể sử dụng các công cụ toán học, công nghệ thông tin trong phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã hội trong Nông Nghiệp, nông thôn
+ Phân tích, đánh giá, hoạch định và giải quyết các vấn đề về kinh tế trong lĩnh vực Nông Nghiệp
+ Trực tiếp chủ trì hoặc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội – môi trường trong Nông Nghiệp, nông thôn hoặc các lĩnh vực khác có liên quan
+ Có năng lực tổ chức, quản lý, kinh doanh Nông Nghiệp trong các lĩnh vực cung ứng đầu vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản
- Cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp: các đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực Nông Nghiệp, các viện nghiên cứu Nông Nghiệp hoặc giảng dạy ở các trường đại học, các chương trình dự án về Nông Nghiệp và phát triển nông thôn của Chính phủ hoặc do nước ngoài tài trợ, các vị trí cụ thể mà họ có thể đảm nhận: cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên hoặc chuyên viên trong lĩnh vực Nông Nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kinh Tế Nông Nghiệp. Tổng số học phần: 65. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 91, số tín chỉ tự chọn: 29)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Nông Nghiệp


Bao gồm 65 môn. Gồm các môn chính như:
- Kinh tế lao động (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị chất lượng sản phẩm (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị dự án phát triển (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Kinh doanh nông nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phân tích hoạt động kinh doanh (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Marketing nông nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phân tích chính sách nông nghiệp (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Chuyên đề Kinh tế nông nghiệp (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Kinh tế vùng (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản lý công nghệ & sản xuất sau TH (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản