Ngành Kỹ Thuật Điện

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Điện

Điện năng không thể thiếu trong hoạt động sản xuất và đời sống của xã hội hiện đại. Không có điện năng thì hầu hết các dây chuyền sản xuất, thiết bị điện, máy điện, thiết bị dân dụng,…sẽ không hoạt động được. Do đó, Ngành Kỹ Thuật Điện là ngành không bao giờ cũ, có mặt trong hầu khắp các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Nhu cầu nguồn nhân lực lao động về ngành này ngày càng cao, không chỉ cho các cơ sở sản xuất trong nước mà còn cho công tác xuất khẩu lao động. Nơi nào có sử dụng điện năng thì nơi ấy cần cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn và tay nghề về lĩnh vực Kỹ Thuật Điện, điện tử. Ngành Kỹ Thuật Điện, điện tử có hai hướng ngành là Hệ thống điện (điện lực) và Điện công nghiệp. Sinh viên Kỹ Thuật Điện có được cái nhìn sâu vào các ứng dụng của các hiện tượng điện từ trong sản xuất, phân phối, chuyển đổi, hiệu quả và sử dụng an toàn điện;thiết kế và khai thác các hệ thống điện và mạng lưới điện, quản lý và vận hành các thiết bị điện của dây chuyền sản xuất tự động theo đúng trình tự, phát triển các bộ phận tự động trong dây chuyền sản xuất hiện đại, quản lý kỹ thuật tại các tổ chức làm việc có liên quan đến năng lượng điện, hệ thống điện và mạng lưới điện. Với mục tiêu đào tạo:
- Đào tạo sinh viên có năng lực thiết kế, vận hành, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống cung cấp điện, phân phối điện, truyền tải điện, trạm biến áp, hệ thống tự động, nhà máy điện, hệ thống điều khiển máy điện, thiết bị điện,...
- Có kiến thức khoa học tự nhiên, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về hệ thống điện, nhà máy điện, trạm biến áp, máy điện, khí cụ điện, thiết bị điện, điện công nghiệp, kỹ thuật điều khiển,...
- Có kiến thức thiết kế, giám sát, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, khai thác hệ thống sản xuất, hệ thống phân phối và truyền tải điện năng, trạm biến áp và sử dụng năng lượng hiệu quả và an toàn
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập
- Có kỹ năng mềm: giao tiếp, báo cáo, làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin,...
- Có khả năng học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm. Tổng số học phần: 79, tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 105, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Điện


Bao gồm 79 môn. Gồm các môn chính như:
- Vật liệu điện (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- TT. Vật liệu điện (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Kỹ thuật điện 1 (Số tiết: 75, gồm LT: 30 và TN: 45)
- Kỹ thuật điện 1 (Số tiết: 75, gồm LT: 30 và TN: 45)
- Đồ án kỹ thuật điện (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Điện tử cơ bản (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- TT. Điện tử cơ bản (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- An toàn điện (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- TT. Điện tử công suất & ứng dụng (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Trường điện từ (Số tiết: 45, gồm LT: 35 và TN: 10)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản