Ngành Kỹ Thuật Máy Tính

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Máy Tính

Kỹ Thuật Máy Tính là một ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử (525202). Kỹ sư tốt nghiệp Ngành Kỹ Thuật Máy Tính phải hội đủ các phẩm chất đạo đức và điều kiện nghiệp vụ sau: có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu ngành nghề, có ý chí lập thân, lập nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong văn minh tốt, có ý thức rèn luyện sức khoẻ để phục vụ ngành nghề, có năng lực chuyên môn tốt về kỹ thuật điện tử, tổ chức và kiến trúc máy tính, cơ sở mạng máy tính và cở sở công nghệ phần mềm, có khả năng lập trình nhúng cho các thiết bị thông minh, thiết kế và chế tạo các hệ máy tính phục vụ nhu cầu điều khiển và giám sát các qui trình công nghiệp, có kiến thức tốt về thiết kế chế tạo vi mạch tích hợp, có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của xã hội. Chương trình đào tạo bao gồm: kinh nghiệm thiết kế các kỹ thuật chính, các vấn đề tích hợp phần cứng/phần mềm, đặc biệt là việc sử dụng các hệ thống nhúng, sử dụng thiết kế kỹ thuật hiện đại và các công cụ mô hình hoá trong suốt chương trình học. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các công ty, viện nghiên cứu, các trường đại học hoặc cơ quan chính phủ quản lý dự án, thiết kế, phát triển, thử nghiệm và khai thác các mạch tích hợp, ứng dụng hệ thống nhúng, và nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới. Các kỹ sư Kỹ Thuật Máy Tính có thể công tác ở các nơi như sau: các Khu chế xuất, các Khu công nghiệp, các Công ty thiết kế và chế tạo vi mạch tích hợp, Các công ty lắp ráp máy vi tính cá nhân, Các công ty phát triển phần mềm nhúng cho các thiết bị thông minh,...ở các Quận/Huyện/Thành phố.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học Khối tuyển sinh: A (Toán học, Vật lý học và Hóa học)

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ). Tổng số học phần: 69, tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 108, số tín chỉ tự chọn: 27)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Máy Tính


Bao gồm 69 môn. Gồm các môn:
- Lập trình căn bản và điện tử (Số tiết: 60, gồm LT: 30 và TN: 30)
- Linh kiện điện tử (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lý thuyết mạch (Số tiết: 30, gồm LT: 10 và TN: 20)
- Mạch tương tự (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- TT. Mạch tương tự (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Mạch số (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Toán kỹ thuật (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Mạch xung (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lý thuyết tín hiệu & Hệ thống (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kỹ thuật vi xử lý (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản