Ngành Kỹ Thuật Môi Trường

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Môi Trường

Ngành Kỹ Thuật Môi Trường đào tạo kỹ sư chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường. Chương trình đào tạo thực hiện theo quy chế tín chỉ, theo đó người học là trung tâm sẽ thúc đẩy tính chủ động của sinh viên đối với chương trình học. Các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể như thiết kế, thi công và vận hành các công trình xử lý nước thải, xử lý nước cấp, quản lý và xử lý chất thải rắn, xử lý và kiểm soát ô nhiễm không khí, đánh giá tác động môi trường, quan trắc và phân tích chất lượng môi trường, sản xuất sạch hơn,…Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kỹ Thuật Môi Trường sẽ đáp ứng được các mục tiêu đào tạo sau đây:
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
- Có năng lực thực hành nghề nghiệp, vận dụng các kiến thức về Kỹ Thuật Môi Trường để đáp ứng các nhu cầu công việc thực tế tại các nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị tư vấn thiết kế về các dự án và dịch vụ môi trường, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước
- Có năng lực phân tích, đánh giá, thiết kế kỹ thuật và vận hành các hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm và quản lý môi trường đô thị và công nghiệp theo cách tiếp cận đúng chức năng, thẩm mỹ, an toàn, hiệu quả kinh tế và bền vững thân thiện môi trường
- Có phương pháp làm việc độc lập, có khả năng tự học hay học tập nâng cao trình độ ở bậc sau đại học trong lĩnh vực chuyên Ngành Kỹ Thuật Môi Trường hoặc các lĩnh vực khác có liên quan
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, hiểu biết các kiến thức về quản lý để có thể đảm nhận các vị trí và chức vụ cao
- Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp: kỹ sư Ngành Kỹ Thuật Môi Trường sẽ đảm trách công tác môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, trang trại,…làm việc tại các Viện, trường, các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc giảng dạy ngành Kỹ thuật Môi trường tại các cơ sở đào tạo

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kỹ Thuật Môi Trường. Tổng số học phần: 70. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 83, số tín chỉ tự chọn: 37)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Môi Trường


Bao gồm 70 môn. Gồm các môn chính như:
- Luật môi trường (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Kinh tế môi trường (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Địa chất môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hóa kỹ thuật môi trường (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- TT.Hoá kỹ thuật môi trường (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Thủy văn môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Năng lượng & môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Anh văn chuyên ngành KTMT (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Sinh thái môi trường ứng dụng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Vi sinh vật môi trường (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản