Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Phần Mềm

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm là một trong năm ngành thuộc khoa Công nghệ thông tin và truyền thông của trường Đại Học Cần Thơ. Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý công nghệ Phần Mềm để sinh viên có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ Phần Mềm vào thực tế, đáp ứng được các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Sinh viên còn có năng lực xây dựng các dự án Phần Mềm, có khả năng tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện công việc trong lĩnh vực Kỹ Thuật Phần Mềm, có khả năng tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Mục tiêu đào tạo kỹ sư Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm
- Có phẩm chất chính trị vững vàng, có kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một chuyên viên trong lĩnh vực Kỹ Thuật Phần Mềm như nắm bắt và phân tích nhu cầu thực tế (phân tích hệ thống, lập kế hoạch, dự án phần mềm, phân tích yêu cầu), phát triển Phần Mềm (thiết kế Phần Mềm, lập trình, kiểm thử),…
- Sinh viên luôn được trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề, đồng thời được liên kết chặt chẽ với nhiều tổ chức, doanh nghiệp liên quan nhằm bám sát thực tế, liên tục cập nhật các chuẩn, công nghệ mới nhất để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập, đồng thời đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của xã hội
- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: lập trình phát triển ứng dụng, kỹ sư hệ thống Phần Mềm, kỹ sư kiểm thử Phần Mềm,...quản lý dự án Phần Mềm và CNTT, chuyên viên phân tích nghiệp vụ,...cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các Viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo, giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực CNTT ở các cơ sở đào tạo

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm. Tổng số học phần: 78. Tổng số tín chỉ: 135 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, số tín chỉ tự chọn: 37)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Phần Mềm


Bao gồm 78 môn. Gồm các môn chính như:
- Lập trình nhúng cơ bản (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Lập trình thời gian thực (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Lập trình mạng (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Phát triển hệ thống thương mại Đ.Tử (Số tiết: 75, gồm LT: 15, TH: 60)
- Chuyên đề về một hệ quản trị CSDL (Số tiết: 60, gồm TH: 60)
- Phân tích yêu cầu phần mềm (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Thiết kế phần mềm (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Kiểm thử phần mềm (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Đảm bảo chất lượng phần mềm (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Bảo trì phần mềm (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản