Ngành Marketing

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Marketing

Ngành Marketing đào tạo Cử nhân Marketing có trí tuệ và nhân cách tốt, có phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức và bản lĩnh kinh doanh cao. Cùng với những kiến thức chuyên môn vững chắc, hiện đaị, người học có năng lực thực hành cao, có khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh quốc tế, dưới điều kiện làm việc áp lực cao, năng động và sáng tạo, quan hệ giao tiếp tốt, có khả năng tự lập. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Hiểu rõ những nguyên lý căn bản về thị trường và kinh tế thị trường, những kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
+ Hiểu rõ nguyên lý, cơ sở khoa học và các xu hướng Marketing
+ Hiểu rõ bản chất, nội dung, phương thức hoạt động Marketing nói chung và ứng dụng trong doanh nghiệp.
+ Nắm chắc phương pháp nghiên cứu và hoạt động quản trị Marketing
- Kỹ năng
+ Có chứng chỉ tin học văn phòng và sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành học
+ Ngoại ngữ đạt trình độ B1 Châu Âu
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đàm phán, kỹ năng truyền đạt thông tin, thuyết trình, kỹ năng tiếp thị, bán hàng
+ Khả năng nhận định cơ hội và phân tích thị trường
+ Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Marketing
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác: chuyên cần, cầu thị, năng động và hòa đồng
- Sau khi tốt nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế và các cơ quan quản lí ở các vị trí cụ thể: nhân viên và giám đốc các bộ phận Marketing, nghiên cứu đánh giá thị trường, hoặc có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về Marketing.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Trị Kinh Doanh Marketing. Tổng số học phần: 63. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 88, số tín chỉ tự chọn: 32)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Marketing


Bao gồm 63 môn. Gồm các môn chính như:
- Nghiên cứu marketing (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thị trường chứng khoán (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Nghiệp vụ ngoại thương (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị marketing (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Marketing quốc tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thương mại điện tử (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Marketing công nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị chiêu thị & TTin marketing (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Chuyên đề Marketing (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Marketing thương mại & dịch vụ (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Marketing nông nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản