Ngành Ngoại Thương

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngoại Thương

Chương trình đào tạo Ngành Ngoại Thương trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương của chuyên ngành kinh tế và kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành về quan hệ kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế, kiến thức thực tế về hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, quản lý nhà nước, kỹ năng thực hiện và điều hành hoạt động xuất nhập khẩu: soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, văn bản, chứng từ trong hoạt động xuất nhập khẩu, nghiệp vụ giao nhận, vận tải, bảo hiểm, thanh toán quốc tế,…kỹ năng nghiên cứu, xúc tiến marketing thị trường xuất nhập khẩu, kỹ năng tham gia hoạch định và quản lý các dự án sản xuất – kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp, khả năng phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Có kiến thức cơ bản về Kinh tế - Xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ
+ Có hiểu biết về kinh doanh quốc tế (xuất - nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế,…) có khả năng đàm phán và giao tiếp, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị
- Kỹ năng
+ Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh quốc tế, nghiên cứu về cung cầu, đề ra các chính sách, hoạch định và phát triển ngành sản xuất - kinh doanh trong xu thế hội nhập quốc tế
+ Lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án
+ Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo
+ Có trính độ tiếng Anh ở mức độ thành thạo để giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết,…), làm việc theo nhóm
- Thái độ: có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp
- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: cán bộ, nhân viên các bộ phận trong một doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh (công ty - doanh nghiệp sản xuất, gia công và kinh doanh xuất - nhập khẩu, giao nhận - vận tải ngoại thương, bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng,…), khu chế xuất, khu công nghiệp, cơ quan quản lý công nghiệp và thương mại (Sở Công - Thương, Ban Quản lý khu công nghiệp,…) với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành - quản lý

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Ngoại Thương. Tổng số học phần: 70. Tổng số tín chỉ: 198 (Số tín chỉ bắt buộc: 108, số tín chỉ tự chọn: 90)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngoại Thương


Bao gồm 70 môn. Gồm các môn chính như:
- Kinh doanh quốc tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Mô hình toán kinh tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- So sánh hệ thống kinh tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thanh toán quốc tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Bảo hiểm ngoại thương (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Chuyên đề Ngoại thương (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Đàm phán kinh doanh quốc tế (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Marketing quốc tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Nghiệp vụ ngoại thương (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thương mại điện tử (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản