Ngành Ngữ Văn

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngữ Văn

Đào tạo cử nhân trình độ đại học Ngành Ngữ Văn có kiến thức cơ bản và chuyên môn về Ngữ Văn, có kĩ năng thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy văn học và ngôn ngữ, có khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng trong công tác nghiên cứu và tổ chức, quản lý các hoạt động văn hoá nghệ thuật, đồng thời tạo cho người học cơ hội tiếp tục học sau đại học. Sau khi học xong chương trình này, người học có được:
- Về kiến thức
+ Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành vào việc nghiên cứu về Ngữ Văn và văn hóa
+ Thông hiểu được kiến thức đại cương theo quy định của Bộ GD & ĐT, thông hiểu, giải thích, phân tích, đánh giá, khái quát, tổng hợp được các kiến thức cơ bản, sâu rộng, hệ thống, hiện đại và cập nhật về chuyên Ngành Ngữ Văn
+ Giải thích, phân tích, đánh giá, khái quát, tổng hợp được các kiến thức chuyên sâu về phương pháp sáng tác, nghiên cứu, phê bình và tiếp nhận văn học, giải thích, phân tích, đánh giá, khái quát, tổng hợp được các kiến thức về văn hoá và quản lý văn hoá
- Về kĩ năng
+ Có thể viết được các bài báo, bài nghiên cứu, phê bình về ngôn ngữ, văn học và quản lý văn hoá, có khả năng làm công tác biên tập xuất bản
+ Có kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý hoạt động sáng tác, xuất bản và truyền thông các hoạt động văn hoá nghệ thuật
+ Có kĩ năng làm việc trong văn phòng, có kĩ năng tư duy sáng tạo, làm việc theo nhóm và khả năng thích nghi cao
- Về thái độ
+ Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp, thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí, sẵn sàng phục vụ khách hàng
+ Có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị ngôn ngữ, văn học, văn hoá truyền thống của dân tộc
+ Thói quen làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, tự học suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện thay đổi
- Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng: làm công tác nghiên cứu ở các viện Văn học, Ngôn ngữ, Văn hoá, Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Trung ương và địa phương, giảng dạy và nghiên cứu văn học, ngôn ngữ tại các trường đại học, cao đẳng, giảng dạy văn học ở các trường trung học sau khi được bổ sung các học phần về Phương pháp dạy học Ngữ Văn, làm phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thanh truyền hình, làm cán bộ, chuyên viên của các cơ quan văn hoá và quản lý văn hoá,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Ngữ Văn. Tổng số học phần: 83. Tổng số tín chỉ: 180 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, số tín chỉ tự chọn: 82)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngữ Văn


Bao gồm 83 môn. Gồm các môn chính như:
- Dẫn luận ngôn ngữ học (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Làm văn (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Ngôn ngữ văn chương (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Ngữ pháp chức năng (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Văn học dân gian 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lí luận văn học 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Văn học Việt Nam trung đại 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hán Nôm 1 (Số tiết: 90, gồm LT: 45, TH: 45)
- Ngữ âm tiếng Việt (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Từ vựng học tiếng Việt (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản