Ngành Nông Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nông Học

Chương trình đào tạo Ngành Nông Học đào tạo đội ngũ kỹ sư Nông Học có kiến thức về ba chuyên ngành cây trồng, vật nuôi và thủy sản, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với mục tiêu:
- Trang bị cho sinh viên các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan tới cây trồng, vật nuôi và thủy sản
- Kiến thức cơ bản về Sinh học, Hóa học, Sinh hoá, thống kê Sinh học và Tin học
- Khả năng tổ chức, thực hành và huấn luyện các kỹ thuật canh tác cây trồng, nuôi trồng thủy sản cũng như các kỹ thuật căn bản về chăn nuôi thú y
- Kỹ năng dụng các công nghệ mới trong sản xuất cây trồng, vật nuôi và thủy sản
- Sinh viên tốt nghiệp Ngành Nông Học đủ năng lực để làm việc tại các cơ sở Nông nghiệp của nhà nước như các Sở Nông nghiệp, các trung tâm Khuyến Nông, các Trạm Bảo vệ thực vật, các Trạm trại chăn nuôi và thủy sản, các Viện, Trường học. Kỹ sư Nông Học có khả năng tìm được cơ hội làm việc rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại các cơ sở Nông nghiệp của nhà nước như các Sở Nông nghiệp, các trung tâm Khuyến Nông, các Trạm Bảo vệ thực vật, các Trạm trại chăn nuôi và thủy sản, các Viện, Trường

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Nông Học. Tổng số học phần: 78. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 93, số tín chỉ tự chọn: 27)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nông Học


Bao gồm 78 môn. Gồm các môn chính như:
- Sinh lý & cơ thể gia súc (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Phì nhiêu đất (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Bệnh truyền nhiễm (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Xây dựng chuồng trại (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Bệnh cây trồng (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Cây đa niên (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Cây hằng niên (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Dinh dưỡng cây trồng (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Hệ thống canh tác (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kỹ thuật sản xuất rau sạch (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản