Ngành Nông Nghiệp Sạch

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nông Nghiệp Sạch

Nông Nghiệp Sạch (hay còn gọi là Nông Nghiệp Hữu Cơ) là một hệ thống quản lý sản xuất Nông Nghiệp tránh sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu tổng hợp, giảm tối đa ô nhiễm không khí, đất và nước, tối ưu về sức khỏe và hiệu quả của các cộng đồng sống phụ thuộc lẫn nhau giữa cây trồng, vật nuôi và con người (định nghĩa của Codex Alimentarius, cơ quan Liên hợp quốc giám sát các tiêu chuẩn về lương thực trên toàn thế giới). Nền Nông Nghiệp Sạch tuy không bảo đảm mục tiêu an ninh lương thực nhưng có thể đóng góp vào việc cung cấp các sản phẩm an toàn cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, nông dân hiện nay chưa hào hứng trong việc chuyển sang nền Nông Nghiệp Sạch do chi phí sản xuất cao, thu nhập thấp, do thị trường tiêu thu sản phẩm Nông Nghiệp Sạch còn hạn hẹp. Chương trình đào tạo Ngành Nông Nghiệp Sạch đào tạo đội ngũ kỹ sư Nông Nghiệp có kiến thức về ba chuyên ngành cây trồng, vật nuôi và thủy sản, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Nông Nghiệp Sạch. Tổng số học phần: 68. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 92, số tín chỉ tự chọn: 28)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nông Nghiệp Sạch


Bao gồm 68 môn. Gồm các môn chính như:
- Bảo quản và chế biến nông sản sạch (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Thiết kế hệ thống nông nghiệp sạch (Số tiết: 45, gồm LT: 15, TH: 30)
- Hệ thống thông tin địa lý GIS (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Hệ thống canh tác & Hệ sinh thái nông nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Đánh giá đất & Quy hoạch phân bố sử dụng đất đai (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Chiến lược phát triển bền vững tài nguyên đất (Số tiết: 45, gồm LT: 15, TH: 30)
- Sinh thái và sinh học đất (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Quản lý nước trong nông nghiệp (Số tiết: 15, gồm LT: 15)
- Nông nghiệp sạch & bền vững (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Sản xuất vật nuôi sạch (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản