Ngành Phát Triển Nông Thôn

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Phát Triển Nông Thôn

Chương trình đào tạo Ngành Phát Triển Nông Thôn (PTNT) đào tạo kỹ sư PTNT nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực phát triển nông thôn cả về nghiên cứu, quản lý và chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững. Với mục tiêu:
- Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về nguyên lý Phát Triển Nông Thôn
- Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng và ứng dụng trong tổ chức sản xuất, quản lý, kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn
- Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, quản lý nhà nước và chuyên ngành nông nghiệp, nông thôn các cấp
- Người tốt nghiệp chuyên Ngành Phát Triển Nông Thôn có khả năng và cơ hội làm việc trong các cơ quan nghiên cứu, quản lý nhà nước và chuyên ngành nông nghiệp, nông thôn các cấp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Phát Triển Nông Thôn. Tổng số học phần: 67. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 95, số tín chỉ tự chọn: 25)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Phát Triển Nông Thôn


Bao gồm 67 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Phương pháp khuyến nông (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Hệ thống canh tác trong PTNT (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Thời sự nông thôn (Số tiết 25 bao gồm LT: 5, TH: 20)
- Hoạt động thực tiễn (Số tiết 30 bao gồm TH: 30)
- Quản lý hành chánh nhà nước (Số tiết 35 bao gồm LT: 25, TH: 10)
- Tham gia & lãnh đạo (Số tiết 35 bao gồm LT: 25, TH: 10)
- Phân tích sinh kế (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Phân tích giới (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Tài chánh vi mô (Số tiết 55 bao gồm LT: 35, TH: 20)
- Phân tích tài chánh doanh nghiệp (Số tiết 55 bao gồm LT: 35, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản