Ngành Quản Lý Công Nghiệp

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Công Nghiệp

Chương trình đào tạo Ngành Quản Lý Công Nghiệp (QLCN) nhằm trang bị cho sinh viên nắm vững lý thuyết, có kiến thức, kỹ năng vững vàng để phát hiện, đề xuất và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành. Kỹ sư ngành QLCN có thể tham gia nghiên cứu, thiết kế, phát triển, điều hành - quản lý, cải thiện và tái thiết kế các hệ thống công nghiệp cũng như trợ giúp ra quyết định cho nhà quản lý. Sinh viên QLCN sẽ đạt được các kiến thức về lập kế hoạch, dự báo, kiểm soát chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện,thiết kế bố trí mặt bằng trong nhà máy, thiết kế sản phẩm, quản lý dự án, quản lý bảo trì và quản lý hàng tồn kho. Sinh viên tốt nghiệp có thể cải thiện hiệu quả của một hệ thống trong cả hai ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành QLCN có khả năng:
- Điều hành hiệu quả các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ (nhà máy, phân xưởng, công ty dịch vụ...)
- Thiết kế mới các hệ thống công nghiệp trong sản xuất và dịch vụ từ qui mô nhỏ đến trung bình và lớn
- Phát hiện, mô hình hóa, tìm lời giải và đề xuất các thay đổi cần thiết để cải thiện hệ thống công nghiệp theo hướng tăng năng suất, giảm giá thành, rút ngắn thời gian, nâng cao sức cạnh tranh
- Phân tích, đánh giá, mô hình hóa và hỗ trợ ra quyết định cho các các cấp quản lý chủ trì thực hiện các công việc như: tổ chức điều độ - lập kế hoạch sản xuất và dịch vụ, dự báo cho sản xuất và dịch vụ, thiết kế và thực hiện hệ thống quản lý vật tư tồn kho, kiểm soát và quản lý chất lượng, nghiên cứu tổ chức lao động hợp lý, bố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, quản lý dự án công nghiệp, thiết kế hệ thống, tổ chức công tác thống kê - điều tra phục vụ quản lý, thiết kế và thực hiện bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống công nghiệp, tích hợp máy tính và các hệ thống sản xuất, thiết kế sản phẩm trong sản xuất và dịch vụ

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Lý Công Nghiệp. Tổng số học phần: 78, tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 92, số tín chỉ tự chọn: 28)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Công Nghiệp


Bao gồm 78 môn. Gồm các môn chính như:
- Tin học ứng dụng QLCN (Số tiết: 60, gồm TN: 60)
- Quá trình & thiết bị công nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kinh tế kỹ thuật (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TN: 20)
- Kiến trúc máy tính - ĐT (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Cơ sở dữ liệu B (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quá trình&thiết bị công nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Công nghệ CTM QLCN (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Toán kinh tế 2 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Vận trù 1 QLCN (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Vận trù 1 QLCN (Số tiết: 35, gồm LT: 25, TH: 10)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản