Ngành Quản Lý Đất Đai

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai

Ngành Quản Lý Đất Đai đào tạo người Kỹ sư Quản Lý Đất Đai có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt, có thái độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực Quản Lý Đất Đai, có khả năng làm việc tốt tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến Quản Lý Đất Đai, có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:
- Về kiến thức
+ Nêu được phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính, cách chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính cho công tác Quản Lý Đất Đai
+ Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, chỉnh lý các biến động về đất, thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở
+ Phân tích được các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,...
+ Nêu được quy trình thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
- Về kỹ năng
+ Áp dụng được những kiến thức đã học để phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai
+ Thực hiện được việc đo góc, đo chiều dài, đo chênh cao, lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao
+ Đo vẽ được bản đồ địa chính, tính toán diện tích, trình bày và chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác Quản Lý Đất Đai
+ Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính,thống kê, kiểm kê đất đai, lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai
- Về thái độ: có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Lý Đất Đai. Tổng số học phần: 66. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, số tín chỉ tự chọn: 22)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai


Bao gồm 66 môn. Gồm các môn chính như:
- Thỗ nhưỡng A (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Bạc màu & bảo vệ đất đai (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phì nhiêu đất (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- TT.Phì nhiêu đất (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Thống kê đất đai (Số tiết: 45, gồm LT: 15, TH: 30)
- Đánh giá đất (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Quan hệ đất - cây trồng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản lý & P.Tích thị trường nhà đất (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kỹ thuật bản đồ địa chính (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Quản lý thông tin đất đai LIS/LIM (Số tiết: 75, gồm LT: 15, TH: 60)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản