Ngành Thú Y

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Thú Y

Ngành Thú Y đào tạo cán bộ khoa học trình độ đại học có kiến thức cơ bản và chuyên môn vững chắc, có thái độ lao động nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực, khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành chăn nuôi động vật nông nghiệp. Với mục tiêu cụ thể:
- Có kiến thức cơ bản vững chắc, có kiến thức về sinh lý học, bệnh lý học, dịch tễ học, dược lý học và miễn dịch học thú y
- Có kỹ năng chẩn đoán bệnh vật nuôi, phòng và điều trị bệnh, tổ chức kiểm soát dịch bệnh động vật
- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong điều trị và bảo vệ vật nuôi, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường sinh thái

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Thú Y. Tổng số học phần: 73. Tổng số tín chỉ: 150 (Số tín chỉ bắt buộc: 126, số tín chỉ tự chọn: 24)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Thú Y


Bao gồm 73 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Chọn giống gia súc (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Cơ thể học gia súc (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Di truyền học động vật (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Dinh dưỡng gia súc (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Sinh lý gia súc (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Thức ăn gia súc (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Dược lý thú y (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Vi sinh trong chăn nuôi (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Vi sinh thú y (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Luật chăn nuôi - thú y (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản