Ngành Toán Ứng Dụng

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Toán Ứng Dụng

Ngành Toán Ứng Dụng là một ngành Toán học áp dụng khối kiến thức Toán học cho các lĩnh vực khác. Các ứng dụng có thể bao gồm giải tích số, Toán học tính toán, mô hình Toán học, tối ưu hoá, Toán Sinh học, Tin Sinh học, lý thuyết thông tin, lý thuyết trò chơi, xác suất và thống kê, Toán tài chính, mật mã, hình học hữu hạn, khoa học máy tính,...Mục tiêu đào tạo của Ngành Toán Ứng Dụng
- Đào tạo Cử nhân Toán Ứng Dụng có kiến thức chuyên môn vững vàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Trang bị cho người học kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên sâu về Toán Ứng Dụng, đặc biệt là Toán Thống kê. Khả năng giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ
- Sinh viên tốt nghiệp Ngành Toán Ứng Dụng có khả năng vận dụng được kiến thức Toán học để giải quyết bài toán thực tế thông qua việc mô hình hóa, thu thập và phân tích số liệu, xây dựng thuật toán và thực hiện tính toán, giải quyết bài toán dự báo, nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tại các Viện, giảng dạy tại các Trường và làm việc tại các Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê, Công ty bảo hiểm, Ngân hàng, Cơ quan quản lý nhà nước cũng như các Cơ sở sản xuất và kinh doanh khác

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Toán Ứng Dụng. Tổng số học phần: 76. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 86, số tín chỉ tự chọn: 34)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Toán Ứng Dụng


Bao gồm 76 môn. Gồm các môn chính như:
- Kiến trúc máy tính (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phân tích thiết kế hệ thống T.Tin (Số tiết: 60 gồm LT: 30, TH: 30)
- Công nghệ phần mềm (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Lập trình hướng đối tượng C++ (Số tiết: 60 gồm LT: 30, TH: 30)
- Cơ sở dữ liệu A (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Quản lý dự án tin học (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Lập trình ứng dụng mạng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Giải thuật & thiết kế giải thuật (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Số tiết: 45, gồm LT: 15, TH: 30)
- Đại số tuyến tính & hình học 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản