Ngành Trồng Trọt

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Trồng Trọt

Đào tạo cử nhân Ngành Trồng Trọt, có phẩm chất chính trị, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, có kiến thức chuyên môn ngành trồng trọt. Sau khi kết thúc khóa học, người học có khả năng:
- Về kiến thức
+ Trình bày được những kiến thức căn bản về sinh lý thực vật, đất, phân bón và các loại giống cây trồng
+ Phân tích được các loại sinh lý thực vật, di truyền, thổ những và bệnh cây
+ Áp dụng những kiến thức đã học vào tổ chức trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông
- Về kỹ năng
+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ Trồng Trọt bao gồm: giống cây trồng, kỹ thuật thâm canh, bảo vệ thực vật
+ Sử dụng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật
+ Có khả năng thực hiện các phương pháp thí nghiệm đồng ruộng
+ Thực hiện được chế biến bảo quản sản phẩm sau khi thu hoạch
+ Có thể tham gia thực hiện các quy trình sản xuất thuộc lĩnh vực Trồng Trọt
- Về thái độ
+ Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực phát triển chăn nuôi thú y
+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội
- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, các cơ quan quản lý nông nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất và nghiên cứu cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại rau quả các cơ quan quản lý về nông nghiệp các cấp Trung ương và địa phương hoặc phục vụ công việc sản xuất nông nghiệp cá nhân, gia đình, hợp tác xã

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Trồng Trọt. Tổng số học phần: 77 môn. Tổng số tín chỉ: 164 (Số tín chỉ bắt buộc: 113, số tín chỉ tự chọn: 51)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Trồng Trọt


Bao gồm 77 môn. Gồm các môn chính như:
- Dinh dưỡng cây trồng (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Hệ thống canh tác (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- IPM trong bảo vệ thực vật (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Kỹ thuật sản xuất rau sạch (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Hệ sinh thái nông nghiệp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản lý môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phương pháp NCKH nông nghiệp (Số tiết: 45, gồm LT: 15, TH: 30)
- Thổ nhưỡng B (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Anh văn chuyên môn - Trồng trọt (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phì nhiêu đất (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản