Nuôi Trồng Thủy Sản

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thủy Sản

Đào tạo kỹ sư Nuôi Trồng Thủy Sản (NTTS) có hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức chuyên môn sâu về NTTS và kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, đảm nhận trực tiếp công tác kỹ thuật và quản lý tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến thủy sản, có nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, tôn trọng nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ về lĩnh vực NTTS. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại: các cơ quan quản lý ngành thủy sản, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về thủy sản, các dự án thủy sản trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ thủy sản, tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thủy sản.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản. Tổng số học phần: 59. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 99, số tín chỉ tự chọn: 21)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thủy Sản


Bao gồm 59 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Động và thực vật thủy sinh (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Kinh tế thủy sản (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Kỹ thuật nuôi cá cảnh & thuỷ đặc sản (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Kỹ thuật khai thác thủy sản B (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Kỹ thuật nuôi động vật thân mềm (Số tiết 35 bao gồm LT: 25, TH: 10)
- Thuốc và hoá chất trong thuỷ sản (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Công trình & thiết bị thủy sản (Số tiết 40 bao gồm LN: 20, TH: 20)
- Di truyền & chọn giống thủy sản (Số tiết 40 bao gồm LN: 20, TH: 20)
- Sinh thái thủy sinh vật (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản