Quản Lý Nguồn Lợi Thuỷ Sản

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Nguồn Lợi Thuỷ Sản

Đào tạo kỹ sư Quản Lý Nguồn Lợi Thuỷ Sản có hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức chuyên môn sâu về Quản Lý Nguồn Lợi Thuỷ Sản và kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, đảm nhận trực tiếp công tác kỹ thuật và quản lý tại các cơ sở dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến Nguồn Lợi Thuỷ Sản, có nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, tôn trọng nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ về lĩnh vực thủy sản. Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các cơ quan như sau: cơ quan quản lý ngành thủy sản, cơ sở đào tạo và nghiên cứu về thủy sản, các dự án thủy sản trong nước và quốc tế, doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ thủy sản, khu bảo tồn Nguồn Lợi Thuỷ Sản, các công ty dịch vụ phát triển du lịch.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Lý Nguồn Lợi Thuỷ Sản. Tổng số học phần: 56. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 97, số tín chỉ tự chọn: 23)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Nguồn Lợi Thuỷ Sản


Bao gồm 56 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Ngư nghiệp đại cương (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Sinh thái thủy sinh vật (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Phương pháp nghiên cứu sinh học cá (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Sinh lý động vật thủy sản B (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Dinh dưỡng & thức ăn thủy sản B (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Sinh học quần thể thủy sinh vật (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Hình thái và phân loại tôm/cá (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Di truyền quần thể thủy sinh vật (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Quản lý dịch bệnh thủy sản (Số tiết 60 bao gồm LT: 30, TH: 30)
- Kinh tế thủy sản (Số tiết 40 bao gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản