Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành

Đào tạo cử nhân ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể, yêu nước và tự hào dân tộc, có ý thức giữ gìn bảo vệ và phát huy nguồn tài nguyên du lịch, có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài. Nắm vững những kiến thức cơ bản của khoa học xã hội nhân văn, khoa học quản lí, quản trị kinh doanh, khoa học du lịch (văn hóa du lịch, địa lí du lịch, kinh tế du lịch,…) cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của hoạt động kinh doanh du lịch như quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, quản trị sự kiện,…có khả năng thực hiện, quản lí, điều hành và giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và các đơn vị dịch vụ khác, tham gia điều chỉnh và thực hiện các chiến lược, dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chính sách tại các cơ quan quản lí nhà nước về du lịch, thực hiện các nghiên cứu độc lập có tính thực tiễn trong du lịch, tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về du lịch, ứng xử, giao tiếp mang tính chuyên nghiệp và sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ trong công việc chuyên môn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành. Tổng số học phần: 65. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 89, số tín chỉ tự chọn: 31)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành


Bao gồm 65 môn. Gồm các môn chính như:
- Quản trị tài chính (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Hành vi khách hàng (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Hành vi tổ chức (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Mô hình toán kinh tế (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị chiến lược (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị doanh nghiệp (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị bán hàng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị chất lượng du lịch (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị du lịch & dịch vụ (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị nhà hàng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị khách sạn (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác
- Quản trị kinh doanh lữ hành (Số tiết: 45, gồm LT: 45)

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản