Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại

Đào tạo Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại có trí tuệ và nhân cách tốt, có phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức và bản lĩnh kinh doanh cao. Cùng với những kiến thức chuyên môn vững chắc, hiện đại, người học có năng lực thực hành cao, có khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh quốc tế, dưới điều kiện làm việc áp lực cao, năng động và sáng tạo, quan hệ giao tiếp tốt, có khả năng tự lập. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế xã hội và Quản Trị Kinh Doanh
+ Kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong doanh nghiệp thương mại như hoạch định, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị Marketing,...
+ Hiểu biết sâu sắc về các hoạt động nghiệp vụ như đàm phán, mua, bán, dự trữ, xúc tiến, chăm sóc khách hàng,...hiểu biết về chính trị và giáo dục quốc phòng phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà Nước
- Kỹ năng
+ Phân tích, xây dựng, thực thi và kiểm soát các chiến lược, chính sách kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại
+ Tư duy, phân tích tình huống và ra quyết định kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
+ Thực hành các chức năng quản trị của DN thương mại như nhân sự, tài chính, Marketing,…
+ Quản trị tác nghiệp, thiết kế và thực thi các chính sách thương mại như đàm phán, mua, bán, dự trữ, xúc tiến, chăm sóc khách hàng,…trong doanh nghiệp thương mại, đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ,...
- Thái độ và hành vi
+ Tôn trọng và chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng cá nhân, tôn trọng các quy định và chuẩn mực của tổ chức, quan hệ tốt với cộng đồng và có tinh thần phục vụ cộng đồng
+ Làm việc với tính kỷ luật và trách nghiệm cao, chuyên nghiệp, yêu thích và gắn bó với nghề nghiệp, có tinh thần cầu tiến và cầu thị; năng động và sáng tạo,...
- Việc làm sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại có thể làm công tác tư vấn, quản lý và kinh doanh trong các loại hình kinh tế sản xuất, các đơn vị xuất nhập khẩu, khu chế xuất, liên doanh hoặc các tổ chức hợp tác quốc tế về thương mại,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại. Tổng số học phần: 66. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 91, số tín chỉ tự chọn: 29)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại


Bao gồm 66 môn. Gồm các môn chính như:
- Nghiệp vụ ngoại thương (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Thương mại điện tử (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị chất lượng sản phẩm (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị chiến lược (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị doanh nghiệp (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị chiêu thị & T.Tin marketing (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị bán hàng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị nhân sự (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị quan hệ khách hàng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị sản xuất (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản