Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

Đào tạo cử nhân Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, có tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về kinh tế quản trị doanh nghiệp
+ Nắm sâu về các kiến thức quản trị học và quản trị các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp như: quản trị cung ứng, quản trị dự án, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị bán hàng,...
- Các kỹ năng
+ Thu thập thông tin, phân tích, dự báo và lập các kế hoạch quản trị như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng,...
+ Tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát các kế hoạch của quản trị
+ Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp có thể trở thành các chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng của doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho các nhà quản lý các cấp trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp, các chuyên viên ở các phòng ban chức năng của doanh nghiệp, họ cũng có thể trở thành các doanh nhân hay các giám đốc điều hành chuyên nghiệp ở tất cả các loại hình tổ chức kinh doanh trong nước và nước ngoài. Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu về QTKD và các lĩnh vực chuyên sâu của chuyên ngành QTKD tổng hợp tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp. Tổng số học phần: 66. Tổng số tín chỉ: 185 (Số tín chỉ bắt buộc: 108, số tín chỉ tự chọn: 77)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp


Bao gồm 66 môn. Gồm các môn chính như:
- Quản trị chất lượng sản phẩm (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị chiến lược (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị doanh nghiệp (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị bán hàng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị nhân sự (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị quan hệ khách hàng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản trị sản xuất (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị thương hiệu (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị thương mại (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quản trị văn phòng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản