Sư Phạm Địa Lý

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Địa Lý

Ngành Sư Phạm Địa Lý đào tạo cử nhân khoa học ngành Địa Lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Nắm vững các kiến thức về Địa Lý cơ bản và phương pháp giảng dạy Địa Lý ở trường THPT. Có khả năng giảng dạy các kiến thức Địa Lý cho học sinh THPT đáp ứng chương trình phân ban cũng như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường THPT hiện nay. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng HCM, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên
- Về kiến thức
+ Hiểu biết rõ ràng về bản chất đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học Địa Lý. Nắm vững những tri thức Địa Lý cơ bản có quan hệ tới các hiện tượng, các quá trình tự nhiên, hiểu đúng đắn mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người với môi trường và sự phát triển bền vững,...
- Nắm vững kiến thức cơ bản về địa lý kinh tế - xã hội đại cương, Địa Lý kinh tế - xã hội của các vùng, các quốc gia trên thế giới và cả ở Việt Nam, nắm vững được lý luận dạy học cơ bản, tiếp cận được các phương pháp dạy học hiện đại
- Về kỹ năng
+ Có khả năng giải thích được các hiện tượng Địa Lý tự nhiên, các quá trình kinh tế - xã hội đề cập đến trong chương trình trung học phổ thông
+ Có khả năng áp dựng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào các quá trình dạy học Địa Lý ở các THPT của nước ta, nâng cao chất lượng dạy học Địa Lý
- Có khả năng nghiên cứu tìm hiểu tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực, địa phương phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập Địa Lý và thực tiến phát triển kinh tế - xã hội.
- Có kỹ năng sư phạm, khả năng vận dụng những hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp vào việc dạy học Địa Lý ở các trường THPT

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Địa Lý. Tổng số học phần: 70, tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 89, số tín chỉ tự chọn: 31)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Địa Lý


Bao gồm 70 môn. Gồm các môn chính như:
- Địa chất đại cương (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Địa danh Việt Nam (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Địa lý chính trị (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kiến tập sư phạm - Địa lý (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Kỹ thuật dạy học Địa lý (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Phần mềm dạy học Địa lý (Số tiết: 45, gồm LT: 15 và TH: 30)
- Lý luận dạy học môn Địa lý (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Kiểm tra & Đánh giá kết quả học tập môn Địa lý (Số tiết: 15, gồm TH: 15)
- Bản đồ học (Số tiết: 40, gồm LT: 20 và TH: 20)
- Trắc địa cơ bản (Số tiết: 20, gồm LT: 10 và TH: 10)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản