Sư Phạm Hóa Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hóa Học

Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân Hóa Học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn Hóa Học ở trường Trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, có chí hướng, có khả năng tự học tự nghiên cứu, tiếp tục học tập suốt đời, học lên trình độ cao hơn. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên
- Về kiến thức
+ Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn
+ Hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về Hóa Học cơ bản ở trình độ đại học
+ Hiểu và nắm vững các kiến thức về lý luận nghiệp vụ sư phạm
+ Các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông
- Về kỹ năng
+ Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm Hóa Học, các phương pháp nghiên cứu khoa học và bước đầu có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác
+ Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn Hóa Học ở trường Trung học phổ thông

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Hóa Học. Tổng số học phần: 81. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 92, số tín chỉ tự chọn: 28)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Hóa Học


Bao gồm 81 môn. Gồm các môn chính như:
- Hóa cơ sở I (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Nhiệt động học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Động hóa học (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Điện hóa học (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Lý luận dạy học đại cương & Hóa học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Anh văn chuyên môn-SP.Hóa học (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Điện hóa học ứng dụng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Hóa Vô Cơ 1 - SP Hóa (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Hóa Hữu cơ 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Hóa lượng tử (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản