Sư Phạm Lịch Sử

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Lịch Sử

Ngành Sư Phạm Lịch Sử đào tạo cử nhân về khoa học Lịch Sử có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, có kiến thức toàn diện và hệ thống về khoa học Lịch Sử, có khả năng giảng dạy các kiến thức Lịch Sử cho học sinh trung học phổ thông, đáp ứng chương trình phân ban cũng như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề
+ Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên
- Về kiến thức: có kiến thức toàn diện, hệ thống và sâu rộng về lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại để làm tốt công tác giảng dạy lịch sử tại các trường trung học phổ thông
- Về kỹ năng
+ Có năng lực sư phạm cao để đảm bảo yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Lịch Sử ở trường trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu và chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp giáo dục
+ Có kỹ năng tự đổi mới, tự bổ túc, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Lịch Sử. Tổng số học phần: 76 môn. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 90, số tín chỉ tự chọn: 30)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Lịch Sử


Bao gồm 76 môn. Gồm các môn chính như:
- Lịch sử quan hệ quốc tế (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lý luận dạy học Lịch sử (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Đánh giá giáo dục Sử (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phân tích chương trình Sử PT (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Tập giảng Lịch sử (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Anh văn chuyên môn Sử (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lịch sử thế giới cổ trung đại 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Lịch sử thế giới cận đại 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Lịch sử địa phương (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lịch sử Việt Nam cận đại 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản