Sư Phạm Ngữ Văn

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn

Ngành Sư Phạm Ngữ Văn đào tạo cử nhân sư phạm Ngữ Văn có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Cử nhân sư phạm Ngữ Văn sau khi tốt nghiệp đạt được các yêu cầu sau:
- Về phẩm chất đạo đức:
+ Có phẩm chất của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên
- Về kiến thức: có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Ngữ Văn, về khoa học giáo dục
- Về kỹ năng:
+ Có kỹ năng sư phạm, vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học Ngữ Văn, thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy - học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy - học môn Ngữ Văn ở trường trung học phổ thông
+ Có kỹ năng nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Ngữ Văn. Tổng số học phần: 62 môn. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, số tín chỉ tự chọn: 22)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Ngữ Văn


Bao gồm 62 môn. Gồm các môn chính như:
- Học hợp tác trong dạy học Ngữ Văn (Số tiết: 15 gồm LT: 15)
- Dẫn luận ngôn ngữ học (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Làm văn (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Phân tích chương trình văn PT (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Ngữ âm tiếng Việt (Số tiết: 60, gồm LT: 30, TH: 30)
- Từ vựng học tiếng Việt (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Văn học dân gian 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Lí luận văn học 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kiến tập sư phạm (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Ngữ pháp văn bản (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản