Sư Phạm Sinh Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh Học

Ngành Sư Phạm Sinh Học đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học, dạy môn Sinh Học. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh Học thuộc khối ngành Sư phạm có khả năng là giáo viên dạy Sinh Học ở trường Trung học cơ sở, Trung học chuyên nghiệp, có khả năng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu thuộc ngành Sinh Học, Sinh thái học, môi trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh Học. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo
- Về kiến thức
+ Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy được môn Sinh Học ở trường phổ thông. Biết phương pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học, giáo dục bằng con đường tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học. Biết xây dựng các giả thuyết khoa học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn
+ Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông, có đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại trong dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy. Đồng thời nắm được các nhiệm vụ phát triển giáo dục về quy mô, chất lượng, hiệu quả,...
+ Hiểu được các kiến thức về tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục, khoa học đã được đào tạo để tích hợp giáo dực dân số, môi trường, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác vào nội dung bài học Sinh Học
- Về kỹ năng: có kỹ năng thực hành thí nghiệm, ứng dụng các thành tựu khoa học trong thực tiễn sản xuất, đời sống và dạy cho học sinh học những điều đó

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Sinh Học. Tổng số học phần: 76. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, số tín chỉ tự chọn: 28)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh Học


Bao gồm 76 môn. Gồm các môn chính như:
- Sinh thái học (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Tập giảng Sinh vật (Số tiết: 45, gồm TH: 45)
- Anh văn chuyên môn Sinh (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- TT. Phân loại thực vật (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Giải phẩu động vật (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Sinh lý động vật (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Di truyền & chọn giống (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Tiến hoá (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Quang hợp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Dinh dưỡng khoáng (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản