Sư Phạm Sinh - Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Sư Phạm Sinh Học chuyên ngành Sinh - Kỹ Thuật Nông nghiệp đào tạo sinh viên trở thành giáo viên chuyên ngành Sinh Học - Kỹ Thuật Nông Nghiệp có kiến thức và kỹ năng sư phạm tốt, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, người công dân tốt, người giáo viên trung thực và sáng tạo, nhân ái và khoan dung, tận tuỵ vì sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai, sống gương mẫu, có ý thức trách nhiệm cao với bản thân, gia đình, Tổ quốc và cộng đồng quốc tế, có bản lĩnh vững vàng trong một thế giới thay đổi từng ngày. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tại các trường học, các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục, các trung tâm, viện nghiên cứu, có thể làm công tác giảng dạy tại các trường tiểu học, các trường trung học, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường cao đẳng và đại học, có thể làm công tác nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu, có thể làm công tác chuyên viên và quản lý ở các trường học, các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Sinh - Kỹ Thuật Nông Nghiệp. Tổng số học phần: 76 môn. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 94, số tín chỉ tự chọn: 26)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật Nông Nghiệp


Bao gồm 76 môn. Gồm các môn chính như:
- Sinh hoá A (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Sinh lý thực vật A (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Dinh dưỡng & thức ăn gia súc (Số tiết: 40, gồm LT: 20, TH: 20)
- Sinh thái học (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Anh văn chuyên môn Sinh (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Thực vật học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Sinh lý động vật (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Di truyền & chọn giống (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Hoá học đại cương (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Giải phẩu động vật (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản