Sư Phạm Tiếng Anh

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tiếng Anh

Đào tạo cử nhân ngành Sư Phạm Tiếng Anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy Tiếng Anh ở các cấp học phổ thông, các trường sư phạm, các khoa Sư Phạm Tiếng Anh của các trường cao đẳng, đại học ở Việt Nam, có khả năng học ở các trình độ cao hơn. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo cử nhân Sư Phạm Tiếng Anh có thể làm phiên dịch Tiếng Anh hoặc những công việc có sử dụng Tiếng Anh trong các tổ chức, công ty. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên
- Về kiến thức
+ Nắm vững kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy Tiếng Anh, bao gồm các kiến thức về cơ sở văn hoá Việt Nam, giáo dục học, tâm lý học, Tiếng Anh, phương pháp dạy học Tiếng Anh để giảng dạy Tiếng Anh ở các cấp học phổ thông, các trường cao đẳng và đại học
+ Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ Anh và phương pháp dạy học Tiếng Anh, có khả năng quản lý công tác giảng dạy Tiếng Anh ở các cơ quan quản lý giáo dục
- Về kỹ năng
+ Về Tiếng Anh (bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) đạt trình độ post-intermediate (theo tiêu chuẩn quốc tế)
+ Nắm được và biết vận dụng các kĩ năng xây dựng kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh, tổ chức các hoạt động dạy – học và quản lý lớp học Tiếng Anh cũng như các kiến thức về nghiên cứu ngôn ngữ, phương pháp dạy học Tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu
+ Có khả năng tự học, tự nghiên cứu khoa học. Biết theo dõi và xử lý kịp thời các thông tin về chuyên ngành nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn
+ Biết tổ chức, vận động phụ huynh học sinh, sinh viên, các tổ chức xã hội phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ. Có thể hỗ trợ cho các cơ quan quản lý giáo dục về công tác dạy học Tiếng Anh

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Anh Văn. Tổng số học phần: 62. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 98, số tín chỉ tự chọn: 22)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tiếng Anh


Bao gồm 62 môn. Gồm các môn chính như:
- Nghe nói 1 (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Đọc hiểu 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Viết 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Ngữ pháp 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Ngữ âm thực hành 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phương pháp NCKH - Anh văn (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phân tích diễn ngôn (Số tiết: 40, gồm LT: 40)
- Giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ (Số tiết: 60, gồm TH: 60)
- Lý thuyết dịch - SP.Anh (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Biên dịch Việt - Anh (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Phiên dịch (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản