Sư Phạm Tiếng Pháp

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tiếng Pháp

Chương trình đào tạo giáo viên trình độ Cử nhân ngành Sư Phạm Tiếng Pháp có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có sức khỏe, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết để đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn học tiếng Pháp tại các trường thuộc các cấp học phổ thông (là chủ yếu), các trường đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách
- Về kiến thức
+ Nắm vững các kiến thức chung về giáo dục đại cương, các kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ Pháp, văn hóa Pháp và văn hóa của Cộng đồng Pháp ngữ
+ Nắm vững lý luận giảng dạy bộ môn, các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy bộ môn Tiếng Pháp
- Về kỹ năng
+ Giao tiếp tốt bằng Tiếng Pháp: có khả năng sử dụng các kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ C1 của khung tham chiếu chuẩn trình độ ngoại ngữ của châu Âu
+ Áp dụng các kiến thức về lý luận và phương pháp, kỹ thuật dạy học tiên tiến vào giảng dạy Tiếng Pháp ở các cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục Việt Nam
+ Phát triển năng lực hợp tác, năng lực quản lý và năng lực tự đào tạo
+ Bước đầu biết nghiên cứu khoa học về phương pháp giảng dạy bộ môn, ngôn ngữ Pháp và văn hóa - văn học Pháp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sư Phạm Pháp Văn. Tổng số học phần: 62 môn. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 102, số tín chỉ tự chọn: 12)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tiếng Pháp


Bao gồm 62 môn. Gồm các môn chính như:
- Tâm lý học sư phạm (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Kiến tập sư phạm (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Phương pháp NCKH - Pháp văn (Số tiết: 15, gồm LT: 15)
- Phương pháp GD tiếng Pháp I (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Tập giảng tiếng Pháp (Số tiết: 30, gồm TH: 30)
- Đánh giá giáo dục - Pháp văn (Số tiết: 15, gồm LT: 15)
- Giảng dạy ngữ pháp tiếng Pháp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Giảng dạy ngữ âm tiếng Pháp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Giảng dạy từ vựng tiếng Pháp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Văn hoá Pháp (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản